North Sea Energy Park

Vi har fått det spennende oppdraget med å regulere dette store næringsområdet i Bjerkreim kommune!

North Sea Energy Park er en 250 hektar næringspark, planlagt for kraftintensiv industri slik som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og landbasert fiskeoppdrett.

  • Forsynes med fornybar kraft
  • Strategisk lokalisert i nærhet til Stavanger lufthavn, Sola (50 minutter)
  • Dypvannskai tilgjengelig i nærheten
  • Planlagt krafttilførsel på 300 MW
  • Optisk fibertilkobling tilgjengelig
  • Vannkjøling tilgjengelig
Illustrasjonsplan
Plankart