Nettilknytning av North Sea Energy Park

Søknad om anleggskonsesjon for 132 kV linjer Bjerkreim – Hetlandsskogen og Hetlandsskogen transformatorstasjon 132/22 kV sammen med Rogaland industrinett