UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV OMRÅDER FOR ETABLERING OG BRUK AV FORNYBAR ENERGI