UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV OMRÅDER FOR ETABLERING OG BRUK AV FORNYBAR ENERGI

Vial Energy ønsker å utvikle ulike fornybare energiløsninger sammen med kommuner, energiselskap og eiendomsutviklere i prosessen med grønn omstilling!
Sammen med sine samarbeidspartnere kan Vial Energy ta hånd om hele prosessen.

 


Mulighetsstudier


Forprosjekter


Kravspesifikasjon


Markedsanalyser


Miljøvurderinger


VDC


Kommuneplaner


Konsekvensutredninger


Konsesjonssøknader


Områdeplaner


Prosjektledelse


Reguleringsplaner


Teknisk prosjektering


Due Diligence


Oppfølging i byggefasen

Områder for vindkraft

 

 

 

 

 

 

Områder for solenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områder for kraftintensiv industri

 

 

 

 

 

 

Områder for kraftforsyning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områder for datasenter

 

 

 

 

 

 

Områder for vannkraftanlegg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områder for fjernvarme

 

 

 

 

 

 

Områder for sirkulær industri